Spinnen

Spinnen

Spinnen zijn, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, geen insecten. Ze behoren tot de spinachtigen. Tot deze klasse behoren ook schorpioenen, hooiwagens, mijten en teken.
De spin eet insecten en komt dan ook veel voor op plaatsen waar prooi-insecten aanwezig zijn. spinnen kunnen worden onderverdeeld in webspinnen en roofspinnen. De webspinnen bouwen een web en eten insecten zoals muggen en vliegen die in het web verstrikt raken. Roofspinnen gaan actief op zoek naar hun prooi en kunnen, afhankelijk van het soort spin, zelfs grotere dieren opeten.

Hoe zien spinnen eruit?

Spinnenlichamen bestaan uit 2 vrijwel even grote delen. Het voorste stuk bestaat uit de kop en de borst, terwijl het achterste deel het achterlijf betreft. Op de kop bevinden zich twee tasters. Deze lijken op pootjes. Daarnaast is er een spinnenbek met twee grote en sterke kaken.
De spinnenkop bevat 8 (of in sommige gevallen 6) ogen. De poten van de spin bevinden zich ook aan het voorste gedeelte van de spin, onder de borst en kop.

Soorten spinnen in Nederland

In Nederland kennen we, onder andere, wolfspinnen en kogelspinnen. Deze spinnensoorten verschillen qua gedrag en leefwijze. Er zijn spinnen die hun jongen de eerste week op hun rug meedragen. Andere spinnen voeden hun jongen met vloeibaar voedsel dat ze zelf uit hun mond persen. Jonge spinnen die klaar zijn om hun nest te verlaten worden agressief tegen elkaar en verspreiden zich daarna.

Giftige spinnen

Hoewel er vaak spannend wordt gedaan over giftige spinnen, komen deze in Nederland niet voor. Af en toe verschijnt er een vogelspin of bananenspin, maar deze zijn dan afkomstig uit een terrarium of meegekomen met een buitenlandse lading. Vogelspinnen en bananenspinnen kunnen wel gevaarlijk zijn. Zij behoren tot de categorie roofspinnen die geen web maken maar echt op hun prooien jagen.

Reageren

Reageren