Wespennest verwijderen: zelf verwijderen of laten verwijderen?

Een wespennest verwijderen kan wel eens voor problemen zorgen. U moet namelijk dicht in de buurt zijn van het wespennest om het gif zo dicht mogelijk bij, of in het wespennest te brengen. U gebruikt dan zo min mogelijk gif, wat beter is voor het milieu. Tegelijkertijd vergroot u echter de kans op wespensteken door heel dicht bij het nest te komen. Een gecertificeerde ongediertebestrijder heeft een wespenpak dat goed beschermt tegen de wespensteken. Ook beschikt hij over een poederspuit die het wespengif onder hoge druk in het nest of in de invliegopening spuit. Wanneer het wespennest makkelijk bereikbaar is, kan een wespenbestrijder poeder in het nest spuiten, waarna hij het nest in een vuilniszak deponeert. Op deze manier kan het hele wespennest in de GFT-container verwijderd worden.

 

Zelf wespennest verwijderen

Zelf een wespennest verwijderen is zeker mogelijk wanneer u de regels goed in acht neemt. Zorg dat u goede beschermende kleding draagt en probeer alle blote lichaamsdelen goed te bedekken. Wespen prikken bijvoorbeeld makkelijk door een spijkerbroek en kruipen ook zo ergens bij in. En één steek kan al een allergische reactie veroorzaken (wat resulteert in het opzetten van de luchtwegen) wat kan leiden tot verstikking.Daarom is het het beste wanneer u bij de bestrijding van een wespennest een wespenpak aan trekt. Hebt u bijv deze spuitbus wespenspray, spuit dat dan rechtstreeks in het nest. Let wel op de werkzame stof in het wespengif: hoe lager de concentratie is, des te moeilijker het is om de wespen te verwijderen.

Wespen verwijderen uit de coniferenhaag

Gaat u de coniferen knippen en ziet u wat wespen in en uit vliegen? Zorg dan dat u eerst goede beschermende kleding aan heeft voor u gaat onderzoeken of er een wespennest is en waar het zich bevindt.

Wespen verwijderen onder de dakpannen

Wilt u een wespennest verwijderen onder de dakpannen? Kijk dan goed uit, want zodra u in de omgeving van het nest wat met de dakpannen beweegt, merken de wespen dat in het nest. Ze komen dan boos naar buiten en kunnen u aanvallen en steken.

Wespen verwijderen onder de grond

Wespen kunnen hun nesten ondergronds bouwen. Ze bevinden zich dan vaak in een oude mollengang of muizengang. Soms bevinden ze zich een eindje bij de ingang vandaan. Probeer zover mogelijk in de gang te spuiten, zodat u effectief bestrijdt. Mollen en muizen hebben meerdere gangen maar de wespen zullen maar één ingang benutten. U hoeft dus niet op zoek naar andere vliegopeningen.
 

Reageren

Reageren