Vlooien

Vlooien in Nederland

In Nederland kennen we verschillende soorten vlooien. Ze nestelen zich graag in de vacht van dieren. Consumenten kennen vlooien dan ook vooral als ongewenste gasten van hun huisdieren. Grofweg onderscheiden we vogelvlooien en kattenvlooien. De vogelvlo kan daarnaast nog worden onderscheiden in de gewone vogelvlo en in de kippenvlo. Deze laatste vlooiensoort nestelt zich vooral bij kippen. De ook bestaande hondenvlo en mensenvlo komt niet veel voor. Lees hier de beste vlooienbestrijding en over het gebruik van anti vlooienmiddelen.

Vogelvlooien

De vogelvlo valt op door zijn afgeplatte vorm. Vogelvlooien zijn lichtbruin tot zwart van kleur en hebben geen vleugels. Ze bezitten daarentegen wel lange poten waarmee ze ver kunnen springen. Vogelvlooien leven in de vachten van dieren maar komen daarnaast ook voor in vogelnesten in de omgeving van hun ‘gastheer’. Wanneer de jonge vogels hun nesten verlaten dringen de vlooien de huizen binnen. Ze kunnen zich daar niet heel lang handhaven, waarna ze weer vertrekken. Vrouwelijke vogelvlooien hebben een zuigsnuit waarmee ze zich soms in de huid van dieren verankeren. Zodoende vormen ze een ‘stationaire parasiet’, die meereist met het gastdier en daarop blijft zitten.
Vogelvlooien worden tussen 1,5 en 5 mm groot.

de_vlo
kattenvlo

Kattenvlooien

De kattenvlo is net als de vogelvlo zijdelings afgeplat. Ook heeft de vlo geen vleugels maar wel goede springpoten. Kattenvlooien zijn donkerder dan vogelvlooien maar kunnen ook lichtgeel van kleur zijn. Kattenvlooien lijken veel op hondenvlooien. De hondenvlo komt echter weinig voor. Het grote verschil zit in de wangtandkam die bij de kattenvlo iets korter is dan bij de hondenvlo.
De kattenvlo komt zowel voor bij katten als bij honden. Het dier prikt een gaatje in de huid van de kat of hond, waardoor deze last krijgt van jeuk. Kattenvlooien prikken ook wel mensen maar kunnen bij mensen niet overleven. U kunt dus alleen hinder ondervinden als gevolg van een beet.
Kattenvlooien leven op en in de omgeving van katten en honden. Larven van de kattenvlo eten dode insecten en uitwerpselen van volwassen vlooien. De kattenvlo legt zijn eitjes vaak op de grond.

U wilt een bestrijder bij u uit de buurt?

Hier vindt u alle gecertificeerde bestrijders

Groningen        : Vindt bestrijders in Groningen
Friesland           : Vindt bestrijders in Friesland
Drenthe              : Vindt bestrijders in Drenthe
Overijssel           : Vindt bestrijders in Overijssel
Gelderland        : Vindt bestrijders in Gelderland
Flevoland           : Vindt bestrijders in Flevoland
Utrecht                : Vindt bestrijders in Utrecht
Noord Holland: Vindt bestrijders in Noord Holland
Zuid Holland    : Vindt bestrijders in Zuid Holland
Zeeland               : Vindt bestrijders in Zeeland
Brabant               : Vindt bestrijders in Brabant
Limburg              : Vindt bestrijders in Limburg

Kaartje.png
Reageren

Reageren