Vlooien

Vlooien in Nederland

In Nederland kennen we verschillende soorten vlooien. Ze nestelen zich graag in de vacht van dieren. Consumenten kennen vlooien dan ook vooral als ongewenste gasten van hun huisdieren. Grofweg onderscheiden we vogelvlooien en kattenvlooien. De vogelvlo kan daarnaast nog worden onderscheiden in de gewone vogelvlo en in de kippenvlo. Deze laatste vlooiensoort nestelt zich vooral bij kippen. De ook bestaande hondenvlo en mensenvlo komt niet veel voor. Lees hier de beste vlooienbestrijding en over het gebruik van anti vlooienmiddelen.

Zelf aan de slag? Ik kan je deze vlooienbestrijdingsmiddelen aanbevelen

Reageren

Reageren