Muggen

Verschillende soorten muggen

Wie denkt dat een mug een mug is, komt bedrogen uit. We kennen in Nederland verschillende soorten muggen. De belangrijkste daarvan zijn de dansmug, motmug, steekmug en langpootmug. Op deze pagina geven we een beschrijving van de verschillende muggensoorten.

Dansmug Chironomidae

De dansmug

Dansmuggen zijn slanke muggen met geveerde antennes. Ze zijn donker van kleur en hebben slanke, lange poten. Hun lijfje is gebocheld. De dansmug wordt aangetrokken door licht en leeft in de omgeving van water, vochtige gronden en rottend materiaal. Dansmuggen steken niet en zuigen geen bloed. Wel kunnen de mannetjes reusachtige zwermen vormen waardoor ze hinderlijk kunnen zijn.

De motmug

Motmuggen worden ook wel motten of motjes genoemd. De hele kleine insectjes worden slechts 1 tot 5 mm groot en vallen op door hun behaarde vleugels. Ze zijn grijs tot lichtgrijs van kleur en vormen een 'dakje' als het lichaam in rust is. De larven van de motmug komen in groten getale voor in de bedden van rioolzuiveringsinstallaties. Ook in kruipruimten met kapotte leidingen en modderige of drabachtige bodems zijn ze veel te vinden. Wie een plantenbak met teveel water heeft, zal merken dat de motmug zich daar ook graag nestelt: alles wat vochtig en drabbig is, is populair. Motmuggen brengen geen schade aan maar kunnen grote groepen vormen, waardoor ze hinderlijk kunnen zijn.

Motmug Psychodidae
steekmug Culex pipiens L.

De steekmug

De steekmug is de bekendste mug die vooral berucht is om zijn beten. We onderscheiden de gewone steekmug, de geringde steekmug en de malariamug. De laatste komt in Nederland nauwelijks tot helemaal niet voor.
Steekmuggen worden ten minste 6 mmm lang en hebben lange poten. Op de achterrand van de mug en de aders van de vleugels zijn vaak haartjes te vinden.
Steekmuggen worden in de schemering actief, waarna ze de hele nacht vliegen. Ze zijn vooral te vinden in waterrijke streken met stilstaand water. In het stilstaande water leven ook de larven. Zij vormen de reden waarom steekmuggen steken: de vrouwtjes halen bloed van mensen op, waardoor de eitjes kunnen rijpen. Mensen herkennen steekmuggen aan hun gezoem. heeft een vrouwtjesmug toegeslagen, dan resulteert dit in jeuk en een kleine allergische reactie.
Steekmuggen zijn vooral actief in de zomer en nazomer. In de winter brengen de wijfjes van de gewone steekmug hun tijd door in verbogen schuilplaatsen, zoals kelders.

De langpootmug

De langpootmug heeft zijn naam te danken aan zijn zeer lange poten. De grote beesten hebben een spanwijdte van 16 tot 20 mm en behoren daarmee tot de grootste, meest bekende muggen.
De larven van langpootmuggen leven in gazons en verstopte dakgoten. Daardoor is de langpootmug vaak, in grote zwermen, terug te vinden in woonomgevingen. Langpootmuggen steken geen mensen maar leven van plantenwortels en grassoorten.

langpootmug

U wilt een bestrijder bij u uit de buurt?

Hier vindt u alle gecertificeerde bestrijders

Groningen        : Vindt bestrijders in Groningen
Friesland           : Vindt bestrijders in Friesland
Drenthe              : Vindt bestrijders in Drenthe
Overijssel           : Vindt bestrijders in Overijssel
Gelderland        : Vindt bestrijders in Gelderland
Flevoland           : Vindt bestrijders in Flevoland
Utrecht                : Vindt bestrijders in Utrecht
Noord Holland: Vindt bestrijders in Noord Holland
Zuid Holland    : Vindt bestrijders in Zuid Holland
Zeeland               : Vindt bestrijders in Zeeland
Brabant               : Vindt bestrijders in Brabant
Limburg              : Vindt bestrijders in Limburg

Kaartje.png
Reageren

Reageren