Mieren

Mieren in soorten en maten

We kennen in Nederland verschillende soorten mieren. Door hun verschillen in aanleg en de voorkeur voor verschillende leefomgevingen kent bijna iedere omgeving wel zijn eigen miersoort. De bekendste miersoort is waarschijnlijk wel de tuinmier. Andere veelvoorkomende mieren zijn de kale bosmier, faraomier, zwarte zaadmier en gewone steekmier. Mierenkolonies bestaan uit werksters, mannetjes en koninginnen.

Mieren bestrijden

Mieren bestrijden lukt nooit in 1 keer. De mieren moeten het gif meenemen het nest in en zo de andere mieren besmetten. Vaak zie je dan dat na het neerleggen van wat gif dezelfde dag al resultaat. Maar na verloop van tijd komen de eitjes uit en begint het weer te lopen. Je zult zo een aantal keren wat van deze poeder moeten strooien om ervan af te komen. Zelf heb ik het beste resultaat met dezeKnock Off mierenpoeder. Deze poeder kun je bij alle openingen strooien. En met een regenbui loopt het de gangen in

Wanneer je mieren in je woning hebt dan gebruik ik altijd het liefst deze HomeGard mierengel. Op de looproute van de mieren of bij ingangen van het nets leg je dan één of twee van deze druppeltjes neer. De mieren snoepen er van en nemen het ook mee het nest in. Ook kun je eventueel mierenlokdoosjes neerzetten zoals deze.
 

De kale bosmier

De kale bosmier is dankzij zijn rode kleur een opvallende verschijning. De helderrode tot roodbruine kop en borst van de mier zijn ook de reden waarom de kale bosmier ook wel ‘rode mier’ wordt genoemd. Het achterlijf van de kale bosmier is zwartbruin met rood. Vrouwtjesmieren, werksters genoemd, worden zo’n 4 tot 9 mm groot.
Een kale bosmierenkolonie bestaat uit meerdere nesten met meerdere koninginnen. Naarmate de temperatuur stijgt zullen de bosmieren binnen en buiten hun nesten actiever worden. Kale bosmieren leven vooral in het bos. Tussen de naald- en loofbomen maken ze koepelnesten, of mierennesten, van takjes en naalden. De kale bosmier eet andere, vaak schadelijke insecten.

Kale bosmier (formica plyctena)
Faraomier Monomorium pharaonis

De faraomier

De faraomier is een kleine miersoort waarvan de werksters slechts 2 tot 3 mm lang worden. De koninginnen worden zo’n 4 tot 5 mm lang. De vrouwtjesmieren worden bruingeel van kleur, terwijl de mannetjes zwartbruin tot zwart worden. Faraomieren houden van warmte en bouwen hun nesten dan ook graag bij warmtebronnen. Daar leven de werksters zo’n 2 maanden voor ze dood gaan. Mannelijke faraomieren leven slechts 2 tot 3 weken.
Faraomieren eten alles maar geven de voorkeur aan vleeswaren.

De zwarte zaadmier

De zwarte zaadmier is ongeveer even groot als de faraomier. Opvallend aan de zwarte zaadmier is de vorm van het lichaam: het lijkt wel alsof er van de kop tot de kont allemaal knoopjes in het mierenlijfje zijn aangebracht. De zwarte zaadmier wordt dan ook onder de knoopmieren geschaard. Zwarte zaadmieren komen bij uitzondering voor in gebouwen. Wel nestelen ze af en toe onder gebouwen. De nesten kunnen uitgroeien tot massale mierenkolonies met wel 80.000 werksters. De zwarte zaadmier eet insecten, planten en vetten en kan steken en bijten.

zwarte zaadmier.jpeg
Hazewindmier Anoplolepis gracilipes .jpeg

De gewone steekmier

Net als de zwarte zaadmier is de gewone steekmier een knoopmier. Omdat het lichaampje iets groter is dan dat van zwarte zaadmieren vallen de knopen echter minder op. Gewone steekmieren zijn roodbruin en hebben een donkere kop en achterlijf. De werksters zijn circa 3,5 tot 5 mm lang.
Gewone steekmieren komen voor op vochtige plaatsen in weiden, velden en bossen. Binnenshuis komen ze nauwelijks voor. Gewone steekmieren kunnen fel bijten.

De tuinmier

De naam ‘tuinmier’ is een verzamelnaam voor wegmieren, boommieren, glanzende houtmieren en schaduwmieren. De tuinmier is zwart van kleur en tussen de 3 mm en 4 mm lang. De mieren hebben vleugels maar vliegen niet veel.
In de zomer bevruchten de mannetjes de koninginnen. Daarna sterven de mannetjes en bouwen de koninginnen nieuwe nesten. Tuinmieren eten insecten en zoetigheid. Ze leven vooral in buitenomgevingen. De glanzende houtmier heeft zijn nest vaak in rottend hout, onder de grond.

Glanzende houtmier

U wilt een bestrijder bij u uit de buurt?

Hier vindt u alle gecertificeerde bestrijders

Groningen        : Vindt bestrijders in Groningen
Friesland           : Vindt bestrijders in Friesland
Drenthe              : Vindt bestrijders in Drenthe
Overijssel           : Vindt bestrijders in Overijssel
Gelderland        : Vindt bestrijders in Gelderland
Flevoland           : Vindt bestrijders in Flevoland
Utrecht                : Vindt bestrijders in Utrecht
Noord Holland: Vindt bestrijders in Noord Holland
Zuid Holland    : Vindt bestrijders in Zuid Holland
Zeeland               : Vindt bestrijders in Zeeland
Brabant               : Vindt bestrijders in Brabant
Limburg              : Vindt bestrijders in Limburg

Kaartje.png
Reageren

Reageren