Vliegen leggen hun eitjes het liefst op een vochtige plaats

Het verschilt per vliegsoort waar ze precies eitjes leggen. Meestal kiest het vrouwtje een vochtige plek uit. De eitjes moeten vochtig gehouden worden om de kans op uitkomen te vergroten. Naast een vochtige plek is het belangrijk dat er voldoende voedingsstoffen voor de larven aanwezig zijn. Vaak kiezen vliegen daarom voor een plek met waar organische materialen liggen die aan het rotten zijn. In principe leggen de vliegen eitjes op de plekken waar ze dit kunnen. Dit kan dus werkelijk overal zijn zolang de plek voldoet aan de bovenstaande eisen.

Mest

Eén van de favoriete plekken voor vliegen om eitjes te leggen is in mest. In de buurt van boerderijen is er vaak een broedplaats van verschillende vliegen te vinden. Mest is vochtig en een organisch rottend materiaal. Voor veel vliegen is dit dus een geliefde plek om eitjes te leggen.

Container

In de zomermaanden hebben huishoudens vaak bij warm weer last van maden in de container. Vliegen hebben vaak eitjes gelegd in rottende etensresten en weggegooid vlees dat over de datum heen is. Een oplossing om dit te voorkomen is door de vuilniszakken goed dicht te knopen. Vliegen krijgen zo niet de kans om in de zakken te kruipen en hier hun eitjes te leggen.

Organisch rottende materialen

Een geliefde plek voor vliegen om eitjes te leggen zijn organisch rottende materialen. Dit is ook meteen een nuttige plek in de natuur. Denk bijvoorbeeld aan een dode vogel. De vliegen leggen hier hun eitjes en de larven eten de vogel op. Ze hebben zo een voedselbron. Naast dieren zijn er andere organisch rottende materialen waar eitjes gelegd kunnen worden.

Reageren

Reageren