9 Dingen die je absoluut niet moet doen

Wat doe je wel? Bestel lijmspray

Eikenbomen in de buurt? Opletten dan, want daar kan de eikenprocessierups leven. De eikenprocessierups is behaard met brandharen die lelijke klachten bij mens en dier veroorzaken.

Heeft u de eikenprocessierups in uw tuin? Bestel online de lijmspray om de nesten dicht te spuiten.

Neem contact op voor een ongediertebestrijder via het contact formulier.

Eikenprocessierups wanneer?

Als het voorjaar wordt, zo half april, wordt de eikenprocessierups weer actief. Dan komen de eitjes van de eikenprocessierups uit. Vanaf dit moment in april neemt het aantal klachten van de eikenprocessierups toe.

Ook vóór april kunt u last hebben van de brandharen van de eikenprocessierups. De pijlvormige haartjes met weerhaakjes in achtergebleven nesten kunnen tot wel zeven jaar blijven rondzwerven en ongemak veroorzaken.

Kortom, het hele jaar door kunt u hinder ondervinden van de eikenprocessierups.

Eikenprocessierups 2020 - waar opletten?

De eikenprocessierups kunt u aantreffen op deze boomsoorten:

 • Eikenboom
 • Berkenboom
 • Beukeboom
 • Amerikaanse eik
 • Moeraseik

Waar moet u extra alert zijn voor de eikenprocessierups? Wees op uw hoede bij eikenbomen aan straten en lanen, op campings en landgoederen.

U zult merken dat u bij eikenbomen in bosachtige gebieden minder last hebt van de eikenprocessierups. Dat komt omdat in het bos meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn.

Ga bij eikenbomen met eikenprocessierups niet direct op de grond of in de berm zitten maar houd afstand.

Indien u eikenbomen heeft in uw tuin of aangrenzend aan uw tuin waarbij de kruin tot over de eigen tuin hangt, dan kan dat betekenen dat u de tuin niet kunt betreden tot professionele bestrijding is toegepast.

Ook wanneer u uw met brandharen besmette gazon zou maaien loopt u risico, inclusief het gemaaide gras. Daarnaast kan tuinmeubilair besmet zijn. Zorg minimaal voor een bedekking van armen, hals en benen wanneer u zich in uw tuin begeeft.

Eikenprocessierups bestrijding - Waarom onze lijmspray?

U kunt zelf de eikenprocessierups bestrijden met onze lijmspray. De lijmspray is: 

 • Veilig
 • Kosteneffectief
 • Milieuvriendelijk
 • Diervriendelijk
 • Compleet

Net zoals de overige producten in de webshop.

Eikenprocessierups bestrijden met lijm. Bestel nu.

Let op of de nesten die u behandelt verlaten zijn. Een verlaten nest kan erop duiden dat de eikenprocessierups een grondnest heeft gemaakt en daar verder leeft.

De eikenprocessierups verblijft dan één of meerdere jaren als rups in haar vierde larvestadium of als pop in rust. Daarna wordt de eikenprocessierups weer actief. Dit verklaart waarom u in de loop van het rupsenseizoen opeens geconfronteerd kunt worden met uitbraken van eikenprocessierupsen op plekken waar u intensief preventief hebt gespoten.

Eikenprocessierups hoe te bestrijden? Wat moet u niet doen?

1. Eikenprocessierups bestrijden met brander

U denkt misschien, dat doe ik zelf wel. Ik brand de nesten weg. Niet doen! U brandt onbedoeld ook de natuurlijke vijanden weg.

En niet alleen de steekvliegen en sluipvliegen zelf, ook hun larven want deze leven in het nest van de eikenprocessierups.

Wanneer u zelf met een gasbrandertje aan de gang gaat loopt u ook het risico dat u brandharen verspreidt. Dan besmet u een groot gebied rondom de boom.

Ook loopt u het risico dat u zelf in contact komt met de brandharen van de eikenprocessierups.

2. Eikenprocessierups gif - Ga niet zelf spuiten

Denkt u: “Met gif kom je een eind?” Let op. Zou u klakkeloos gif gaan spuiten, dan blaast u misschien brandharen door de tuin.

En wat denkt u van wat u het ecosysteem aandoet? Dan doodt u ook de natuurlijke vijanden zoals de steekvlieg en de sluipvlieg. En hun larven, want deze leven in het nest van de eikenprocessierups.

3. Ga niet zelf eikenprocessierups wegzuigen

Wilt u de eikenprocessierups wegbranden of wegzuigen, dan hebt u speciale apparatuur nodig en het nest moet niet te hoog zitten. Ga dus niet zelf zomaar aan de gang!

De kans is groot dat u de beestjes opzuigt maar ook hun natuurlijke vijanden. Ondertussen zou u dan de brandhaartjes verspreiden omdat u lucht in beweging brengt. Dan bent u nog niet geholpen.

4. Ga niet zelf aan de gang met biologisch gif

Gif werkt met name goed bij jonge eikenprocessierupsen. Het wordt op de bladeren van de eik gespoten; als de rupsen van deze bladeren eten, gaan ze dood. Maar met biologisch gif bestrijdt u ook vlinders die zeer nuttig zijn.

Beschermde vlinders mogen absoluut niet bestreden worden. Wilt u weten of uw tuin beschermde vlinders heeft? Op de website van De Vlinderstichting en sommige provincies worden verspreidingskaarten van beschermde vlinders ter beschikking gesteld.

5. Ga niet zelf aan de gang met miniwormpjes

Miniwormpjes/kleine aaltjes kunnen bij de eikenprocessierupsen naar binnen kruipen en een darminfectie veroorzaken zodat de rupsen doodgaan. Vervolgens eten de aaltjes de rupsen leeg.

Het nadeel is echter dat ook niet schadelijke rupsen worden gedood. Een ander nadeel is dat aaltjes niet tegen uv-licht zijn bestand. De bomen moeten dus ’s nachts worden bespoten en de bestrijding is slechts enkele uren effectief.

Deze methode is tamelijk kostbaar.

6. Ga niet zelf aan de slag met bacteriën

Bespuiten met bacteriën is ook een mogelijkheid. Bacteriën worden op het blad gespoten dat daarna door de rupsen wordt gegeten. De eikenprocessierups wordt bestreden in het stadium dat hij nog geen brandharen heeft.

Het is een effectief middel dat ook langdurig werkt. Maar het grote nadeel is dat ook andere rupsen in en onder de eik worden gedood.

7. Laat u zich niet verleiden tot middelen die in de testfase zijn

Voortdurend wordt nog gezocht naar de beste methode om de eikenprocessierups te verdelgen. Een aantal middelen zijn nog in ontwikkeling, zoals mengsels van ui- en knoflookextracten.

Vergewis u ervan dat, voor u zo’n middel aanschaft, u zeker weet dat het officieel op de markt is, wetenschappelijk getest en er moet een ontheffing voor zijn aangevraagd bij het College Toelating Bestrijdingsmiddelen in Wageningen voor deze bestrijdingsmethode.

8. Werkt wel maar niet afdoend: tuintje aanleggen

Om de biodiversiteit te vergroten kunt u een bloemenperk aanleggen en zo natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekken. Sluipwespen, sluipvliegen en gaasvliegen komen af op schermbloemige planten, andere insecten bezoeken graag kruidachtige planten.

Deze methode werkt zeker wel, maar gezien de grote aantallen eikenprocessierups die uit een nest komen en de tijd die ermee gemoeid gaat om die andere insecten aan te trekken is dit middel niet afdoend.

9. Eikenprocessierups nestkastjes voor koolmees en spreeuw: niet voldoende

Natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn de koolmees, spreeuw, boomklever, en kauw. Hangt u nestkastjes op, dan trekt u meer van deze vogels aan. Dit zal echter niet voldoende zijn om de eikenprocessierups volledig uit te roeien.

Leefwijze processierups

De eikenprocessierups leeft in eikenbomen. Eerst als rups, later ontpopt hij zich tot vlinder. Groepsgewijs gaan de rupsen ‘s nachts, in processie, op zoek naar eikenbladeren in de toppen van de bomen. Dit is hun voedsel.

Hinder ondervindt u wanneer u in contact komt met de brandharen van de eikenprocessierups. Deze schiet hij af ter verdediging tegen zijn vijanden zoals insectenetende zoogdieren.

Komt u in de buurt van een eikenprocessierups nest, dan kan het zijn dat u de eikenprocessierups stoort en in contact komt met brandharen.

In extreme gevallen kunnen ingeademde haren levensbedreigend zijn. Ook vee kan nadelige gevolgen ondervinden als het in contact komt met de brandharen. Uit de buurt blijven dus.

Hoe herken ik eikenprocessierups

Eenmaal volgroeid is de eikenprocessierups herkenbaar als vlinder met bruine voorvleugels, lichtere achtervleugels en meet deze ongeveer veertien tot zeventien millimeter.
Eikenprocessievlinders hebben zelf geen brandharen meer, maar omdat ze uit een nest vol brandharen zijn gekropen, kunnen deze zijn achtergebleven op de vlinder en ook voor overlast zorgen.

Eikenprocessierups behandeling, moet ik dat doen?

Zijn bomen op uw terrein besmet met eikenprocessierups? U bent niet verplicht om maatregelen te treffen ter bestrijding.
Wel is het zo dat wanneer te verwachten valt dat anderen last zullen hebben van de eikenprocessierups, u verantwoordelijk bent om de eikenprocessierups te bestrijden.

Waar komt de eikenprocessierups vandaan?

Oorspronkelijk komt de eikenprocessierups uit Midden-Europa. Men vermoedt dat de rups zich in Nederland heeft gevestigd onder invloed van klimaatverandering. Vooral bij droge en warmere voorjaarsomstandigheden gedijt de rups goed.

Eikenprocessierups hoe herkennen?

Wanneer een jonge eikenprocessierups zijn eitje verlaat is hij oranje van kleur. Als hij volgroeid is verandert zijn kleur in grijsgrauw en heeft hij lichtgekleurde zijdes.
Eikenprocessierupsen maken hun nesten op stammen en op dikke boomtakken. Ze leven met elkaar in groepjes. Ze kiezen vaak hun huis op het zuiden, daar is het het warmst en daar houden ze van.
Eikenprocessierupsen maken hun nesten van lichaamseigen materiaal: ze spinnen vervellingshuidjes, brandharen en uitwerpselen aan elkaar. Dit gebeurt vooral aan de zonnige zuidkant van de eikenbomen.

Hoeveel brandharen heeft de eikenprocessierups?

Schrik niet. Een eikenprocessierups die volgroeid is telt circa 700.000 brandharen. Ze variëren in lengte tussen de 0,2 en 0,3 millimeter.

Eikenprocessierups info - waar in Nederland?

Oorspronkelijk kwam u de eikenprocessierups tegen in:

 • Noord-Brabant
 • Gelderland
 • Utrecht
 • Overijssel
 • Noord-Holland
 • Midden-Limburg

En inmiddels is de eikenprocessierups in elke provincie gesignaleerd. Ook in onze buurlanden Duitsland en België.

Eikenprocessierups klachten?

Van de eikenprocessierups zelf hebt u geen last, het zijn zijn brandhaartjes die hij inzet als verdedigingsmiddel. Deze pijlvormige haartjes met weerhaken leiden binnen acht uur tot klachten die lijken op een allergische reactie.
Processierups symptomen:

 • Jeuk
 • Rode huiduitslag zoals bultjes, pukkeltjes, met vochtgevulde blaasjes die gaan ontsteken
 • Irritatie aan de ogen: zwelling, roodheid, jeuk en soms ontstekingen
 • Irritatie aan luchtwegen: ontsteking van slijmvlies bovenste luchtwegen. Klachten lijken op verkoudheid. Eventueel kortademigheid
 • Braken, duizeligheid, koorts en algehele malaise: raadpleeg een arts
   

Met name onbedekte huid loopt het grootste risico, maar door zweet dat zich verplaatst kunnen de brandharen ook op de bedekte huid terecht komen.Blijven klachten aanhouden? Raadpleeg een arts. Mogelijk dat een brandhaar is blijven zitten en blijft irriteren. In een zeldzaam geval dringt een brandhaar de diepere slijmvlieslagen van het oog binnen.
Wordt de brandhaar niet operatief verwijderd, dan zou eventueel blindheid kunnen ontstaan.

Wie lopen extra risico?

Niemand loopt extra risico op eikenprocessierups klachten in het bijzonder, hoe je op brandharen reageert varieert van persoon tot persoon. Astmatische patiënten zullen waarschijnlijk heftiger reageren omdat zij al gevoelige luchtwegen hebben.

Uit ervaring is gebleken dat bij hernieuwd contact en/of bij langdurige blootstelling de eikenprocessierups reactie heftiger is.
Een enkele keer komt het voor dat personen een allergie ontwikkelen voor brandharen. Als er sprake is van een allergische reactie treden de klachten na contact met de brandharen veel sneller op; vaak al binnen 30 minuten.

Ook zijn ze dan vaak heftiger. Raakt iemand in shocktoestand, dan belt u natuurlijk een arts. Een eikenprocessierups allergie kan vastgesteld worden via specifieke huidtesten en door het bepalen van specifiek IgE in bloed.

Processierups wat te doen?

Bent u in aanraking geweest met (brandharen van) de eikenprocessierups? U hoeft niet naar een arts. Uitsluitend wanneer de klachten aanhouden of verergeren.
Voorkom dat de brandharen zich verspreiden over uw lichaam en probeer elke ontstekingsreactie de kop in te drukken. Strip uw huid direct met plakband.

Dat kan vervelend zijn maar het is de enige methode om brandharen van uw lichaam te verwijderen. Was daarna uw huid en spoel uw ogen goed met lauw water.Ook uw kleding moet u direct ontdoen van brandharen. Een lastig klusje, maar als u een was draait op 60°C moet u de brandharen kunnen verwijderen.

Wat te doen bij eikenprocessierups oogklachten?

Ga bij oogklachten niet in uw ogen wrijven maar spoel eerst met handwarm water. Neem bij blijvende klachten contact op met uw huisarts.

Eikenprocessierups jeuk behandelen

Wanneer de jeuk u hindert kunt u anti-jeukmiddelen gebruiken, zoals:

 • een crème op basis van menthol,
 • een crème op basis van eucalyptus,
 • een crème op basis van aloë vera
 • calendula

Ga niet krabben.

Alleen wanneer u zeer zeer heftige pijn hebt kunt u een arts verzoeken om een zalf op basis van corticosteroïden voor te schrijven of antihistaminica.

Met welke dieren moet u opletten voor de eikenprocessierups?

Bevindt u zich in een gebied waar de eikenprocessierups is gesignaleerd? Let op met:

 • Honden
 • Koeien
 • Paarden

Honden, koeien en paarden kunnen snuffelen aan een eikenprocessierups nest en deze ook in hun bek nemen. Brandharen kunnen ze binnenkrijgen tijdens het grazen, dus houd koeien en paarden uit de buurt van door eikenprocessierups aangetaste bomen.

Tot een minimale afstand van 20 meter vanaf de stam van de boom zou u het weiland moeten afzetten en daarbinnen het gras niet als hooi moeten gebruiken.

Reageren

Reageren